31 dec. 2016

Good News: Trump Prepares To Label Muslim Brotherhood A ‘Terror Organization’


http://www.dailywire.com/news/10783/good-news-trump-prepares-label-muslim-brotherhood-michael-qazvini

Rightfully so...

  •  Alain Chouet, de vroegere chef van de Franse inlichtingendienst DGSE, gaat nog een stap verder en bestempelt de Moslimbroeders ronduit als de meest gevaarlijke islamistische beweging, die bovendien sterke gelijkenissen vertoont met radicaal extreemrechts:
Qua geschiedenis, strategie en tactiek lijkt de Moslimbroederschap op de ergste fascistische bewegingen: dezelfde machtswellust, dezelfde recrutering uit de kleinburgerij, dezelfde ideologie gebaseerd op mythische identitaire waarden waarbij iedereen wordt uitgesloten die deze waarden niet deelt, dezelfde pragmatische dubbelzinnigheid, hetzelfde terroristische geweld dat gebruikt wordt om de militanten aan elkaar te smeden en opposanten te verlammen, tot en met het gebruik van politieke moorden, dezelfde haat tegen de democratie die ze nochtans gebruiken om aan de macht te komen om ze vervolgens de nek om te wringen, hetzelfde misbruik van democratische procedures, dezelfde geschiedenis doorspekt van gerateerde staatsgrepen, geslaagde terroristische aanslagen, van betaalde diensten aan de machtigen (het Egyptische broederschap werkte in het verleden bijvoorbeeld samen met de CIA en de Britse geheime dienst, GT), van uitbuiting van de ellende en de angsten van de armen en weerlozen, en van minachting voor het offer van hun basismilitanten.(bron: “L’Association des Frères Musulmans. Chronique d’une barbarie annoncée”)
[Het sluipend gif van de Moslimbroeders in België (Apache.be 2013)]


  • Given the long history of Muslim Brotherhood activity in this country, its declared objective to "destroy the Western civilization from within," and the extensive evidence of successful influence operations at the highest levels of the U.S. government, it is urgent that we recognize this clear and present danger that threatens not only our Republic but the values of Western civilization.[https://www.gatestoneinstitute.org/3672/muslim-brotherhood-us-government]

  • How Obama Embraces Islam's Sharia Agenda:

 

17 jul. 2016

19 mei 2016

The 20th Century Collectivist Death Toll


Table 1: The 20th Century Collectivist Death Toll (source: http://www.savageleft.com/poli/mbc.html) 

Collectivist Regime Religion Millions Murdered Period
Union of Soviet Socialist Republics [USSR] Atheist 61.911 1917-1987
Chinese Communists [PRC] Atheist 35.236 1949-1987
German (National) Socialists [Nazis] Pagan 20.946 1933-1945
China (Mao Soviets) Atheist 3.466 1923-1949
Cambodian Communists Atheist 2.035 1975-1979
Vietnamese Communists Atheist 1.670 1945-1987
Polish Communists Atheist 1.585 1945-1948
Yugoslavian Socialists Atheist 1.072 1944-1987
North Korean Communists Atheist 1.663 1948-1987
Grand Total 129.6 70 Years