31 dec. 2016

Good News: Trump Prepares To Label Muslim Brotherhood A ‘Terror Organization’


http://www.dailywire.com/news/10783/good-news-trump-prepares-label-muslim-brotherhood-michael-qazvini

Rightfully so...

  •  Alain Chouet, de vroegere chef van de Franse inlichtingendienst DGSE, gaat nog een stap verder en bestempelt de Moslimbroeders ronduit als de meest gevaarlijke islamistische beweging, die bovendien sterke gelijkenissen vertoont met radicaal extreemrechts:
Qua geschiedenis, strategie en tactiek lijkt de Moslimbroederschap op de ergste fascistische bewegingen: dezelfde machtswellust, dezelfde recrutering uit de kleinburgerij, dezelfde ideologie gebaseerd op mythische identitaire waarden waarbij iedereen wordt uitgesloten die deze waarden niet deelt, dezelfde pragmatische dubbelzinnigheid, hetzelfde terroristische geweld dat gebruikt wordt om de militanten aan elkaar te smeden en opposanten te verlammen, tot en met het gebruik van politieke moorden, dezelfde haat tegen de democratie die ze nochtans gebruiken om aan de macht te komen om ze vervolgens de nek om te wringen, hetzelfde misbruik van democratische procedures, dezelfde geschiedenis doorspekt van gerateerde staatsgrepen, geslaagde terroristische aanslagen, van betaalde diensten aan de machtigen (het Egyptische broederschap werkte in het verleden bijvoorbeeld samen met de CIA en de Britse geheime dienst, GT), van uitbuiting van de ellende en de angsten van de armen en weerlozen, en van minachting voor het offer van hun basismilitanten.(bron: “L’Association des Frères Musulmans. Chronique d’une barbarie annoncée”)
[Het sluipend gif van de Moslimbroeders in België (Apache.be 2013)]


  • Given the long history of Muslim Brotherhood activity in this country, its declared objective to "destroy the Western civilization from within," and the extensive evidence of successful influence operations at the highest levels of the U.S. government, it is urgent that we recognize this clear and present danger that threatens not only our Republic but the values of Western civilization.[https://www.gatestoneinstitute.org/3672/muslim-brotherhood-us-government]

  • How Obama Embraces Islam's Sharia Agenda: