5 apr. 2008

Belgisch Terreuralarm was angstschepper

Het Comité T, dat toeziet op de strijd tegen het terrorisme, heeft in zijn jaarverslag 2007 een balans met contrasten gemaakt van de Belgische antiterreurwetgeving.

... het terreuralarm dat eind 2007 in België werd afgekondigd, vooral een voorwendsel geweest zijn om een klimaat van angst te scheppen en om de bevoegdheden van de Staatsveiligheid en het Coördinatieorgaan voor de Analyse van de Dreiging (OCAD) uit te breiden. Deze maatregelen vallen over het algemeen buiten de democratische controle en vormen een inbreuk op de fundamentele rechten, benadrukt het Comité T.

http://www.demorgen.be/dm/article/print/detail.do?language=nl&navigationItemId=989&componentId=211603&title=&navigation=

Geen opmerkingen: